V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SITTOVÁ, Romana

Romana SITTOVÁ (* 3. 10. 1966 Sobotka, okres Jičín)  – herečka; sestra herce M. Sitty. Vystudovala gymnázium v Mnichově Hradišti a po absolvování herectví na DAMU (1989) se její domovskou scénou stalo na osm let Studio Ypsilon (Bůh, Mozart v Praze, Někdo to hodně rád). Roku 2005 se představila po boku S. ZindulkyM. Hofmanna na pódiu Divadla Viola v revue Večírek na Seině. Před kamerou začínala v tv. pohádkách (O hloupé Bětce, 1990; O nebojácné havířce, 1990 ad.), seriálu Saturnin (1994) a Jirešově psychologickém snímku Učitel tance (1994). Zatím největší film. příležitost dostala v postavě manželky opileckého sochaře (T. Hanák) ve Vorlově hořké komedii Kamenný most (1996). Na obrazovce uváděla s Janem Szymikem hudební pořad ČT Dechovka (2003) a zapojila se i do seriálové produkce (Ordinace v růžové zahradě, 2005; Vyprávěj, 2009). V 90. letech na audiokazety – jako Fifinka – nahrála s M. Ebenem aj. herci některé příběhy z populárního komiksu Čtyřlístek.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!