V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SCHORSCH, Walter

Walter SCHORSCH někdy uváděn Valtr Šorš, vl. jm. Walter Georges Schorsch (* 15. 12. 1897 Plzeň, † 1943 Velká Británie)  – filmový herec a režisér. První kinematografické zkušenosti si osvojil jako herec v němých filmech Karla Antona Poslední polibek (1922) a Tu ten kámen (1923). Zvukový film ho zachytil už jen v drobných rolích flamendra (Písničkář, 1932), hosta v kavárně (Na sluneční straně, 1933), dvorního šaška (Golem, 1936). Od roku 1932 se podílel ve funkci asistenta režie na sedmnácti filmech, aby se nakonec sám dvakrát pokusil o samostatnou režii: komedie Pán a sluha (1938) s J. PlachtouF. Krištofem-Veselým v titulních rolích a melodrama Včera neděle byla (1938) podle div. hry Václava Skuteckého Malé štěstí. Byl režisérem českého dabingu Disneyova celovečerního kresleného filmu Sněhurka a sedm trpaslíků (1937). Kvůli svému židovskému původu odešel před nacistickou okupací do Velké Británie.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!