V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUBERLE, Miroslav

Miroslav BUBERLE (* 22. 12. 1951, † 6. 6. 2009 Praha)filmový rekvizitář, scenárista a herec. Od poloviny 70. let byl rekvizitář ve FSB a zahrál si i ve filmech, na jejichž výpravě se podílel, epizodní roličky: vojín (Dva muži hlásí příchod, 1975), podomek (Deváté srdce, 1978), výrostek (Báječní muži s klikou, 1978), četník (Hordubal, 1979), raněný voják SS (Svítalo celou noc, 1980) a Únos Moravanky (1982). Poslední film. postavou byl starosta obce Lečice v prázdninové komedii Panic je nanic (2006), kterou natočil podle jeho scénáře debutující Ivo Macharáček. Jako scenárista se nejprve uplatnil v ČST v komediích o mládeži a pohádkách (Mít tak holku na hlídání, 1980; Značka: na dožití, 1989; Až kohout snese vejce, 2007) a tyto žánry zachoval i v tvorbě pro kina (Panic je na nic, 2006; Peklo s princeznou, 2009). S Macharáčkem už nedopsal pohádku pro ČT Ostrava (Odkaz staré bambitky). Spolupracoval i s TV Nova (mj. reality show Vem si mě!). Vydal humorné knížky Kantořina – těžká dřina (2005), Paťáci (2006), Panic je nanic aneb Jak si užít… (2006) a Peklo s princeznou (2009).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!