V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUBENÍK, Antonín

Antonín BUBENÍK (* 12. 6. 1940, † 15. 5. 1997 Praha)tenisový rozhodčí a příležitostný herec. Poprvé se mihl jako mladík na plese v tragikomedii Morálka paní Dulské (1958) J. Krejčíka. Nepřehlédnutelné komické postavy malých tělnatých chlapíků pak vytvořil až znovu o 30 let poté ve filmech K. Smyczka: nesmělý brýlatý pan Jaroslav, jeden z pacientů léčebny k odstraňování obezity v hořké komedii Sedm hladových (1988) a páter Spiridon v čapkovské pohádce Lotrando a Zubejda (1997). Prostor dostal také na obrazovce ve filmech Oslovská léta (1988) a Čeleď brouků finančníků (1989) a v seriálech J. Adamce Zkoušky z dospělosti (1979), Antonína Moskalyka Dobrodružství kriminalistiky (1989) a znovu K. Smyczka: Bylo nás pět (1994) a Draculův švagr (1996). Své zážitky a zkušenosti ze zákulisí tenisu shrnul do vzpomínkové knihy Nasbíráno na antuce (1992).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!