V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SEMERÁD, Karel

Karel SEMERÁD (* 28. 4. 1937 Blatná, okres Plzeň)  – herec, divadelní režisér a dramatik. Maturoval na Střední zemědělské škole v Kadani (1956) a několik let pracoval jako instruktor pro JZD na ONV v Mariánských Lázních. Od roku 1961 se věnuje div. práci, zprvu jako loutkoherec ve Východočeském loutkovém divadle v Hradci Králové, poté získal angažmá v plzeňském Divadle Alfa (1962–63) a v Divadle pohraniční stráže v Chebu (1963–68). Od roku 1968 působí ve Zlíně (tehdy Gottwaldov), kde jako herec a režisér Divadla pracujících, respektive Městského divadla obohatil repertoár tamní klubové a hlavní scény i po stránce autorské. Napsal řadu původních her, pohádek pro děti a dramatizací próz. Režijně a autorsky spolupracoval též s jinými profesionálními a amatérskými soubory. Jeho vlastní prozaickou tvorbu zastupuje novela z prostředí psychiatrie Mezi magory domov můj (1993). Dokonce podle jeho scénáře natočila režisérka Jana Semschová film o dívce z dětského domova Jemné umění obrany (1987). Tím se však jeho jméno neobjevilo v titulcích filmů poprvé, už předtím (i potom) ho mohli diváci číst v hereckém obsazení několika snímků. Nejspíš ještě chybělo u prvních dvou titulů jeho filmografie, kde byl pověřen jen roličkou předsedy ČSM (Strakatí andělé, 1964) a epizodkou svatebčana (Farářův konec, 1968). Filmaři si na něho znovu vzpomněli až počátkem 80. let, kdy v jejich dílech nalezl i závažnější úlohy. Takovou byla např. vedlejší postava zodpovědného cihlářského mistra Petra Čepka z Kachlíkovy film. adaptace románu Jiřího Švejdy Požáry a spáleniště (1980). Nejčastěji však hrál ve filmech gottwaldovského studia určených dětem a mládeži: v pohádkách (Za humny je drak, 1982; O statečném kováři, 1983) a současných příbězích různých žánrů a tematických okruhů (Malý velký hokejista, 1982; Už se nebojím, 1984; Cizím vstup povolen, 1986; Tobogán, 1989). Režisér R. Cvrček do obsadil do svých dětských detektivek: jednou jako lupiče a vraha (Třetí skoba pro Kocoura, 1983) a podruhé jako jednoho z hlavních podezřelých v případu krádeže rysa (Hurá za ním, 1988). Mnohem vzácnější bylo jeho účinkování v televizi: mj. pohádka O zakletém hadovi (1983) a seriály Leta prielomu (1989), Medvědi nic nevědí (1994) a Konec velkých prázdnin (1966).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!