V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BŘÍNKOVÁ, Pavla

Pavla BŘÍNKOVÁ provdaná 1. Zoubková, 2. Trčová (* 15. 9. 1949 Praha)  – operetní herečka a zpěvačka-sopranistka. Absolvovala operní zpěv na Státní konzervatoři v Praze (1970) a pak byla dlouholetou sólistkou Hudebního divadla v Karlíně (1970–92), kde interpretovala kolem čtyř desítek převážně velkých sopránových úloh v klasických operetách (Netopýr, Polská krev, Vídeňská krev, Veselá vdova) i muzikálech (West Side Story, My Fair Lady). Po odchodu z pevného angažmá vystupovala velmi úspěšně sólově. K návratu na karlínskou scénu ji přiměla nabídka zahrát si v Kálmánově Čardášové princezně (za svůj výkon ve vedlejší roli Anhilty získala roku 2008 Cenu Thálie). Ve filmu hrála jedinou, zato hlavní ženskou roli paní Příhodové ve Steklého komedii Příhody pana Příhody (1982). Na obrazovce jí diváci mohli vidět v inscenacích Žebravý student (1980) a Čardášová princezna (1990) a slyšet její zpěv ve Sto dukátech za Juana (1971) a Banditech(1984). Je autorkou vzpomínkové knihy Taková jsem já (1996). S tragickými rodinnými zážitky se svěřila v cyklu ČT 13. komnata (2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!