V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SEIDL, Ferry

Ferry SEIDL (* 1. 10. 1881 Praha, † 24. 1. 1939 Praha)  – filmový režisér a herec. Jako příslušník průkopnické filmařské generace formující tvář naší kinematografie po 1. světové válce reprezentoval typ podnikatele i tvůrce bez vyšších uměleckých cílů a pouze s chabými řemeslnými výsledky. Jeho režijní prvotina, melodrama V měsíci lásky (1918), se nezachovala. Nezdařený pokus o zfilmování epické básně Svatopluka Čecha Lešetínský kovář (1924), která vznikla pod hlavičkou jeho vlastní výrobní společnosti, odhalil profesní i inscenační limity svého autora. Režijní diletantismus projevil i při realizaci ostatních filmů, které během němé éry natočil sám (Osm srdcí v plamenech, 1926) či ve spolupráci se S. Innemannem (Z českých mlýnů, 1925) a M. J. Krňanský (Z českých mlýnů, 1929). Všechny své filmy podpořil i herecky v menších i hlavních rolích, jako byl krajánek Šimon Šafránek v komedii Z českých mlýnů (1925). Poprvé stanul před kamerou v úloze zamilovaného studenta Oskara v nedochované komedii Jarní sen starého mládence (1910), kterou natočil ochotník a fotograf Josef Křičenský. Do konce němé éry pak hrál ve více než dvaceti filmech postavičky z nižších a středních sociálních vrstev městského i venkovského prostředí, např. kováře (Odplata, 1920), podomka (Magdalena, 1920), montéra (O velkou cenu, 1922), železničáře (Chyťte ho!, 1924), profouse (Batalion, 1927), důstojníky (Krásná vyzvědačka, 1927; Černé oči, proč pláčete…?, 1930), tajného policistu (Bahno Prahy, 1927), hostinského (Mlynář a jeho dítě, 1928), sedláka (Boží mlýny, 1929), soudního dozorce (Chudá holka, 1929), sluhu (Kamarádské manželství, 1929) aj. Téměř stejný počet figurek vytvořil ve zvukovém období, kdy se již k režii nevrátil. Jako epizodista a statista představoval nejčastěji hosty a návštěvníky různých zařízení a veřejných produkcí (Poslední bohém, 1931; Pozdní láska, 1935; Vyděrač, 1937; Slečna matinka, 1938; Stříbrná oblaka, 1938; Slávko nedej se!, 1938), které střídal s roličkami soudního sluhy (Karel Havlíček Borovský, 1931), záložníka (Miláček pluku, 1931), kočího (Loupežník, 1931), pokladníka inspektorátu drah (Funebrák, 1932), herce (Exekutor v kabaretu, 1933), šoféra (Z bláta do louže, 1934), zaměstnance rozhlasu (Hej-Rup!, 1934), člena rakouského generálního štábu (Milan Rastislav Štefánik, 1935), funkcionáře sportovního klubu (Lidé na kře, 1937), četníka (Srdce na kolejích, 1937) či mechanika (Láska a lidé, 1937). Za svou dlouholetou obětavou práci pro český film byl oceněn čestným odznakem Čs. filmové unie.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!