V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SEDLÁČEK, Tomáš

Tomáš SEDLÁČEK (* 15. 1. 1949 Praha)  – herec. Od roku 1962 navštěvoval LŠU ve Voršilské ulici, kde si osvojoval základy herectví pod vedením profesorky J. Stránské. Za studií na gymnáziu Jana Nerudy v Praze navštěvoval tamní dramatický kroužek a účinkoval dokonce v Národním divadle (Flavio v Donu Juanovi). Po absolvování herectví na DAMU (1971) působil dvě sezony v pražském divadélku Maringotka. S filmováním se seznámil už jako malý chlapec v ústředních rolích dětských filmů Čeňka Duby Brankář bydlí v naší ulici (1957) a V šest ráno na letišti (1958) a ruského režiséra Lva Kulidžanova Přátelé na moři (1959). Ve film. dráze pokračoval menšími úlohami sebevědomých mladíků, hejsků i serióznějších charakterů ve filmech ze života současných mladých lidí (Místo v houfu, 1964; Každý mladý muž, 1965; Dívka s třemi velbloudy, 1967; Utrpení mladého Boháčka, 1969); Takže ahoj, 1970), které v různých obměnách a zralejším věku vytvářel i v nevýznamných normalizačních filmech se sociální, politickou, válečnou a výrobní tematikou: princ Thurn (Lupič Legenda, 1972), redaktor „Večerníku“ Hák (Hroch, 1973), dřevař (Čas lásky a naděje, 1976), bratr hrdinova spolužáka Saši (Jakub, 1976), německý voják (Proč nevěřit na zázraky, 1977), Lojza (Řeknem si to příští léto, 1977), americký voják Fulton (Tichý Američan v Praze, 1977), mladý konstruktér (Trasa, 1978), četař Kopřiva (Drsná Planina, 1979), vrah (Jak rodí chlap, 1979), příslušník VB (Cesty mužů, 1972; Poprask na silnici E 4, 1979; Rukojmí v Bella Vista, 1980), povstalec (Svítalo celou noc, 1980), světlovlasý playboy (Ten svetr si nesvlíkej, 1980), novinář (Pěsti ve tmě, 1986) a televizní reportér (Přátelé bermudského trojúhelníku, 1987). Do hlavní role mladšího strážmistra Vambery ho obsadil Ivo Toman ve své úvodní povídce Zelenáči 1945 z triptychu Boty plné vody (1976). Jednou z mála kostýmních postav byl hrabě v důstojnické uniformě poručík von Stahl v Krškově přepisu Turgeněvovy novely Jarní vody (1968). Režisér Karel Steklý si ho vybral jako protagonistu filmu Svět otevřený náhodám (1972), kde představoval proletářského chlapce Vojtu Horáka, jenž za hospodářské krize 30. let marně hledá zaměstnání a nakonec odjíždí bojovat jako interbrigadista do Španělska. Ani na obrazovce se mu příliš nedařilo; účinkoval např. v inscenaci Chvojka (1970) a v seriálech 30 případů majora Zemana (1974–79), Dynastie Nováku (1982), Chlapci a chlapi (1988) a Heřmánci (1990). Poté se i v televizi odmlčel.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!