V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SEDLÁČEK, Karel

Karel SEDLÁČEK (* 14. 2. 1918 Mladý Smolinec, okres Strakonice, † 2. 10. 1996 Praha)  – herec. V Praze absolvoval dramatické oddělení Státní konzervatoře (1942) a do konce okupace hrál v Kladně (1942–43) a v cestující div. společnosti ředitele Karla Kaňkovského. Po válce prošel oblastními scénami v Ústí nad Labem (1945–48) a Písku (1948–49) a na dvanáct let zakotvil v pražském Městském divadle pro mládež (1949–61). Dvě sezony byl členem Státního zájezdového divadla a od roku 1962 až do odchodu do důchodu (1979) setrval v Divadle pracujících Most. Herecký křest před kamerou učinil krátce po příchodu do Prahy v epizodce řídícího učitele v sociálním dramatu V. Kubáska Zvony z rákosu (1950). Na tuto zkušenost navázal až téměř po třiceti letech ve dvou kriminálních filmech, opět jen v nepatrných roličkách příslušníka VB (Stíhán a podezřelý, 1978) a opilého vousáče (Kdo přichází před půlnocí, 1979). Své vzpomínky na sezonu u venkovské kočovné společnosti publikoval knižně pod názvem Poslední cedulář (1987).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!