V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SALZER, František

František SALZER (* 30. 8. 1902 Sušice, okres Klatovy, † 23. 12. 1974 Praha)  – herec a režisér. Absolvoval Státní konzervatoř v Praze (1924) a ještě za studií začínal jako elév v Národním divadle v Praze (1921–24). Pak se zaměřil hlavně na činoherní režii v divadlech v Olomouci (1924–30) a Praze: Městské divadlo na Vinohradech (1930–45; šéf vedlejší scény Divadla Na poříčí 1941–45), Divadlo 5. května (1945–47), Národní divadlo (1947–63). Ve filmu se herecky realizoval pouze dvakrát. Nejprve se na plátně objevil v jedné z hlavních rolí dobrodruha Roberta v komedii V. Kubáska Mořská panna (1939) a podruhé hrál kancléře Kašpara Šlika v historickém dramatu V. Borského Jan Roháč z Dubé (1947). S R. Hrušínským režíroval nepříliš zdařilou parodii na kovbojky Pancho se žení (1946). Ve 30. letech se uplatnil jako rozhlasový herec a od roku 1941 se věnoval až do smrti pedagogické činnosti na pražské konzervatoři a na DAMU (od 1958 děkan). Přeložil několik her a angažoval se mj. v odborech, za což byl oceněn titulem Zasloužilý umělec (1958) a Řádem práce (1962).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!