V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SALIVAROVÁ, Zdena

Zdena SALIVAROVÁ vl. jm. Zdenka Josefa Salivarová (* 21. 10. 1933 Praha)  – spisovatelka; manželka spisovatele Josefa Škvoreckého (1924–2012). Pochází z rodiny pražského nakladatele a knihkupce. Od třinácti let zpívala v dětském rozhlasovém pěveckém souboru Bohumila Kulínského a po maturitě byla zpěvačkou v Čs. státním souboru písní a tanců (1952–62), zpěvačkou a herečkou v divadle Paravan (1962–65) a Laterně magice (1959–61, 1968–69). Během studia dramaturgie na FAMU (1965–68) vytvořila dvě výrazné role ve filmech příslušníků nové vlny: veselá bruneta Eva v podobenství J. Němce O slavnosti a hostech (1966) a podváděná nevěsta Anna v tragikomickém podobenství E. Schorma Farářův konec (1968). Roku 1969 emigrovala s manželem do Kanady, kde v Torontu založili významné exilové nakladatelství 68’ Publishers (1971). Vedle nakladatelské činnosti se věnovala vlastní literární tvorbě; je autorkou prozaických knih Pánská jízda (1968), Honzlová (1972) a Nebe, peklo, ráj (1976). Roku 1990 byla společně s manželem vyznamenána Řádem bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!