V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SADÍLEK, Jaroslav

Jaroslav SADÍLEK (* 25. 2. 1906 Brno-Královo Pole, † 16. 3. 1943? Berlín, popraven nacisty)  – herec, libretista, divadelní režisér, dirigent a operetní skladatel. Absolvoval dramatický obor na brněnské konzervatoři (1927). Začínal ve Slovenském národním divadle (1926–30), později působil jako operetní mladokomik ve Vinohradské operetě, jako režisér v Malé operetě a hostující režisér v Unitarii. V době svého zatčení pro ilegální činnost v březnu 1941 byl členem Nového divadla v Praze. Od poloviny 30. let se objevil na film. plátně ve dvaadvaceti epizodních rolích, poprvé jako příručí Seňa v melodramatu V. Ch. Vladimírova Výkřik do sibiřské noci (1935) podle div. hry A. N. Ostrovského Na rušném místě a ceremoniář v Jánošíkovi (1935) M. Friče. Nejčastěji představoval úředníky (Vyděrač, 1937; Veselá bída, 1939; Panna, 1940), číšníky (Kristian, 1939; Rukavička, 1941), sluhy (Poznej svého pána, 1940; Štěstí pro dva, 1940), dělníky (Harmonika, 1937; Svět patří nám, 1937), členy správních rad (Dědečkem proti své vůli, 1939; Muž z neznáma, 1939), ale i graduované vzdělance (Prosím, pane profesore!, 1940; Přítelkyně pana ministra, 1940). Zahrál si také bohémského malíře (Světlo jeho očí, 1936), studenta (Karel Hynek Mácha, 1937), vojáka (Zborov, 1938), detektiva (Pro kamaráda, 1941). Napsal libreto lidové operety Čechy krásné, Čechy mé (1940). Z jeho literárního odkazu byla sestavena a v Brně publikována kniha Samotný poutník: básně z vězení (1947).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!