V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŘÍČÁNEK, Svatopluk

Svatopluk ŘÍČÁNEK (* 28. 7. 1944 Kanice u Brna)herec. Absolvoval Státní konzervatoř Brno (1965) a do roku 1978, kdy odešel do svobodného povolání, prošel oblastními divadly (Liberec, Cheb, Šumperk, Český Těšín a Karlovy Vary). Hrál pouze epizodní role ve filmech Dny zrady (1973), Drsná Planina (1979), Jak rodí chlap (1979), ve filmu pro děti Mrkáček Čiko (1983), slov. filmu Žaby a iné ryby (1986) a v Kovalově psychologickém snímku Hry pro mírně pokročilé (1986). Poté účinkoval v zahraničním koprodukčním snímku Stalingrad (1992). Na obrazovce se objevil mj. v tv. filmu Černá Fortuna (1991) a v seriálech (Největší z Pierotů, 1990; Četnické humoresky 2, 2003 a Útěk do Budína, 2003; Redakce, 2004).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!