V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRZKOVÁ, Terezie

Terezie BRZKOVÁ rozená Jelínková (* 11. 1. 1875 Kolín, † 19. 11. 1966 Praha)  – herečka; dcera divadelního ředitele Viléma Karla Jelínka, sestra hereček Marie Spurné, H. VojtovéO. Beníškové. Pocházela ze starého div. rodu a od dětství se pohybovala na jevišti za asistence svého otce. Poté vystřídala angažmá v div. společnosti Zöllnerů (1901–06), v Divadle sdružených měst východočeských (1906–07), v Městském divadle v Plzni (1907–14), v činohře Národního divadla v Praze (1914–19), v kočovné div. společnosti svého druhého manžela Václava Zejferta (1919–27) a svou div. dráhu uzavřela v Plzni (1927–39). Na jevišti prošla všemi div. obory a žánry, těžiště její tvorby však bylo v lidových figurách a posléze v rolích stařenek. Filmaři si jí povšimli paradoxně až v jejím důchodovém věku. Film. křest absolvovala úlohou nahluchlé tetičky Anny Balvínové, jedné ze tří podivínských sester ve Vávrově psychologickém dramatu podle románu K. J. Beneše Kouzelný dům (1939). Vrcholnou kreaci své kariéry, jež z ní učinila jednu z nejpopulárnějších českých hereček všech dob, předvedla v titulní postavě laskavé a moudré babičky v Čápově přepisu románu Boženy Němcové Babička (1940). S hlubokým porozuměním se zhostila psychologicky náročného partu, jaký představovala titulní role ustarané a nesmírně obětavé venkovské mámy v dramatu M. Friče Barbora Hlavsová (1942). Různé variace venkovských i městských manželek, stařenek a babiček vytvořila ještě v dalších třiceti filmech ze současnosti (Předtucha, 1947; Roztržka, 1956; Hry a sny, 1958; Sny na neděli, 1959), z dávnější a nedávné minulosti (Počestné paní pardubické, 1944; Alena, 1947; Uloupená hranice, 1947; Temno, 1950; Vstanou noví bojovníci, 1950; Jan Žižka, 1955) a v pohádkách (Pyšná princezna, 1952; Byl jednou jeden král…, 1954; Princezna se zlatou hvězdou, 1959). Její profil přináší kniha Josefa Knapa Čtyři herečky (1967). Roku 1955 jí byl udělen titul Zasloužilé umělkyně.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!