V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŘEZNÍČEK, Ludvík

Ludvík ŘEZNÍČEK (* 20. 5. 1887 Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ, † 28. 1. 1952 Praha)herec. V letech 1913–24 získal hereckou průpravu v div. společnostech Josefa Burdy a Oto Alferiho a pak do poloviny 30. let hrál v Košicích, ve vlastní kočovné společnosti a v Kladně. Roku 1936 byl angažován do pražské Uranie, ale po jedné sezoně nastoupil do Čs. rozhlasu, jehož zaměstnancem zůstal až do své smrti. Na jeviště se vrátil ještě nakrátko těsně po válce v Divadle 5. května. K českému filmu ho váže role hostinského Lahody z obou melodramatických příběhů osiřelé vesnické dívky Lízin let do nebe (1937) a Lízino štěstí (1939), které se Z. Sulanová v titulní roli natočil V. Binovec.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!