V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RÝZNAROVÁ, Blažena

Blažena RÝZNAROVÁ (* 15. 12. 1936 Dlouhomilov, okres Šumperk)  – herečka; manželka gynekologa a vědeckého pracovníka Ladislava Pilky (* 1933). Herecké vzdělání získala absolvováním Státní konzervatoře v Brně v oboru tanec (1956) a poté JAMU (1960). Po dvou sezonách v gottwaldovském Divadle pracujících zakotvila roku 1962 natrvalo ve Státním divadle v Brně. Jediné příležitosti osvědčit herecké schopnosti před film. kamerou jí dal ve svých snímcích pro děti a mládež režisér Josef Pinkava v malých rolích prodavačky (Prázdniny s Minkou, 1962) a učitelky (Panter čeká v 17,30, 1971). O něco větší prostor jí poskytla obrazovka v pořadech hlavně brněnského studia: inscenacích (Okénko od pí Olgy Scheinpflugové, 1967; Pařížská komuna, 1971; Mami, já chci bratříčka, 1974; Člověk odjinud, 1977; Domácí strava je domácí strava, 1978; Případ hodného vedoucího, 1977; Karolína aneb příběh ze starých časů, 1979; Odchod bez řádů, 1982; Smrt v kruhu, 1989;), pohádkách (Nasredin, 1984; Dřevěná Marika, 2000) a záznamech div. představení (Zmoudření dona Quijota, 1963; Nebožtík Nasredin, 1964). Zatím naposled se jako babka objevila ve 2. řadě tv. seriálu Četnické humoresky (2003).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!