V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RYDLOVÁ, Zdena/Zdenka

Zdena/Zdenka RYDLOVÁ rozená Čížková (* 8. 9. 1884 Praha, † 19. 1. 1955 Praha)herečka; nevlastní sestra Marie Hilbertové (1876–1962) a manželka dramatika a divadelního režiséra Jaroslava Kvapila (1868–1950). Herecké základy si osvojila u Hany Kvapilové a podněty pro uměleckou tvorbu čerpala i z okruhu spisovatelů České moderny. Jevištní průpravu získala od Vendelína Budila (1847–1928) v Městském divadle v Plzni a pak se stala dlouholetou členkou Národního divadla v Praze (1906–28), na jehož scéně svým výrazným zjevem a energickým vystupováním byla odpovídajícím typem pro role silných a rázných bytostí, ale i žen ovládaných vášněmi a plných radosti ze života. Objevila se pouze ve dvou nedochovaných němých filmech Idyla ze staré Prahy (1913) a Andula žárlí (1914), jejichž protagonistkou byla A. Sedláčková.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!