V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RÝDL, Antonín

Antonín RÝDL (* 10. 1. 1885 Merklín, okres Plzeň-jih, † 3. 3. 1960 Praha)  – herec; manžel herečky M. Rýdlové. Jako syn chudenického hostinského vystřídal v letech 1904–14 řadu div. společností: František Šípek, Josef. Tuttr, V. Suk (což byl pseudonym pro Viktora Šulce) a Robert Moráve. Krátce byl také členem Městského divadla v Plzni. Po návratu z 1. světové války působil v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě (1919–22, 1937), Národním divadle v Bratislavě (1922–23) a pražském divadle Komedia (1923–24). Během nacistické okupace byl v invalidním důchodu a po osvobození získal angažmá v Realistickém divadle v Praze (Strakonický dudák, Chtěl bych se vrátit, Růže pro mne), kde setrval až do odchodu na odpočinek (1957). Spolupráci s filmem navázal až jako padesátiletý, ale jeho přítomnost na plátně se týkala vesměs bezejmenných epizodek (Tři kamarádi, 1947; Racek má zpoždění, 1950; Z mého života, 1955). Dědečka s bolavm kolenem hrál ve filmu Nezlob, Kristino (1956) a hlídače v dramatu Bomba (1957). Jedinou větší postavu obecního pastýře Jakuba, otce titulní hrdinky (V. Fabianová), vytvořil v Čechově vesnickém dramatu podle povídky Boženy Němcové Divá Bára (1949), kde hrál i po boku své manželky.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!