V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRYG, Lubomír/Luboš

Lubomír/Luboš BRYG (* 24. 10. 1934 Prosiměřice, okres Znojmo, † 19. 9. 1994 Praha)  – herec. Po dvouletém studiu v pěveckém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1953) působil na pražských div. scénách: Divadlo estrády a satiry (1954–55), Divadlo satiry (1955–57), Divadlo ABC (1957–61), Černá scéna (1961–64). Od roku 1962 účinkoval v Kabaretu U Fleků. Pro svou zavalitou postavu se stal oblíbeným představitelem komických figurek řemeslníků, dělníků, fotografů, prodavačů, pokladníků, zřízenců, kuchařů, vrchních, zákazníků a otců, které vytvořil od poloviny 50. let ve více než třech desítkách filmů, nejčastěji v komediích (Zaostřit, prosím!, 1956; Hlavní výhra, 1958; Valčík pro milión, 1960; Florián, 1961; Každá koruna dobrá, 1961; Limonádový Joe aneb Koňská opera, 1964; Happy end, 1967; Náš dědek Josef, 1976; Pan Vok odchází, 1979; Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, 1979; Lásky mezi kapkami deště, 1979), dětských filmech a pohádkách (Hrátky s čertem, 1956; Malí medvědáři, 1957; Brankář bydlí v naší ulici, 1957; O medvědu Ondřejovi, 1959; Ať žijí duchové!, 1977; Deváté srdce, 1978) a detektivních příbězích (Zločin v dívčí škole, 1965; Poklad byzantského kupce, 1966; „Rakev ve snu viděti…“, 1968) a naposled jako Dušek ve snímku Království za kytaru (1989). Na obrazovce se představil ve filmech a inscenacích (mj. Melouch, 1963; Jak Anče s komtesou k modrému z nebe přišly, 1972; Kdo ví, kdy začně svítat?, 1988 ) i seriálech (Klapzubova jedenáctka, 1967; Stříbrná pila, 1978).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!