V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RYBÁK, Milan

Milan RYBÁK (* 25. 6. 1943 Praha, † 10. 2. 2004 Plzeň)  – herec. Od absolvování JAMU (1968) hrál nepřetržitě v plzeňském Divadle J. K. Tyla. Na rozdíl od stovky div. postav, mnohdy hlavních i titulních (např. Rostandův Cyrano z Bergeracu), mu film nedopřál víc než několik epizodních rolích, např. příslušníků VB ve zfilmované podobě příhod pana Tau (Od zítřka nečaruji, 1978) i dramatu Jaroslava soukupa Vítr v kapse (1983). Roličku Zacha měl v Zábranského psychologickém snímku Dům pro dva (1987). Naposledy si zahrál epizodu ve snímku Drahomíry Vihanové Pevnost (1994). Stejně vzácným hostem byl i na obrazovce, kde se objevil mj. v seriálu Pan Tau (1969–74), inscenaci Kdo se bojí, nesmí do lesa (1971) a v záznamu div. představení S tvojí dcerou ne (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!