V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RŮŽIČKOVÁ, Alena

Alena RŮŽIČKOVÁ provdaná Pavlíková (* 8. 7. 1910 Holešov, okres Kroměříž, † 19. 7. 2003 Brno)  – herečka. Absolvovala Státní konzervatoř hudby v Praze (1934) a posléze dramaturgii na JAMU (1955). Po konzervatoři hrála čtyři sezony v Ostravě a na přelomu 30. a 40. let vystřídala několik scén v Praze (Akropolis, Uranie, Divadélko D 99). Za okupace byla členkou oblastních divadel v Českých Budějovicích a Hranicích, odkud roku 1949 přešla do brněnského Krajského oblastního divadla, respektive Divadla bratří Mrštíků, kde již zůstala až do své penze (1975). Objevila se pouze v epizodkách dvou filmů režiséra A. Kachlíka. Zatímco první byla detektivka podle Terfulky, v níž byla sousedkou (Třiatřicet stříbrných křepelek, 1964), podruhé ztvárnila jednu z venkovanek v jeho normalizační "veselohře" Náš dědek Josef (1976). Vyučovala na JAMU a významně se angažovala v českém klubu esperanta.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!