V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RŮŽIČKA, Jiří

Jiří RŮŽIČKA (* 23. 2. 1932 Praha, † 6. 9. 2003 Slatina u Blatné)herec, filmový produkční a pomocný režisér; manžel herečky H. Růžičkové a otec herce J. Růžičky ml. Absolvoval herectví na DAMU (1956) a z prvního angažmá v Městském oblastním divadle v Mladé Boleslavi (1956–57) odešel do zájezdového souboru Vesnického divadla (1957–59). Jevištní dráhu ukončil jako člen Městského divadla Příbram (1959–61) a nastoupil do FSB, kam ho přivedla jeho dlouholetá záliba v amatérském filmování. Během 60.–80. let se podílel jako asistent režie či pomocný režisér na mnoha filmech (v některých zároveň i sehrál epizody). Sám debutoval před kamerou jako ošetřovatel z psychiatrické léčebny ve školním satirickém filmu Blázni mezi námi (1955) německých poslucačů FAMU. Také si v několika filmech zahrál vesměs anonymní epizodky: divák na leteckém dnu (Nevěra, 1956), zívající muž (Muž z prvního století, 1961), prodavač zeleniny (Za pět minut sedm, 1964), farář (Intimní osvětlení, 1965), člen veselé společnosti (Jak se krade milión, 1967) a (po boku své ženy) rekvizitář v bláznivé sci-fi komedii „Pane, vy jste vdova!“ (1970). Při filmování se setkával i se synem (vesměs v roli tlustého mladíka) nejen v roli pomocného režiséra, ale i jako „herecký kolega“, když např. představoval automechanika (Panter čeká v 17.30, 1971), zaměstance Prefy Karla (Na koho to slovo padne, 1979) či zákazníka Bůžka (Požáry a spáleniště, 1980). Dále hrál muže s palicí ve Svobodově psychologickém snímku Oddechový čas (1977), úředníka v Radosti až do rána (1978) A. Kachlíka. Objevil se i ve dvou tv. seriálech: 30 případů majora Zemana (1974–79) a Slavné historky zbojnické (1985).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!