V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RŮŽIČKA, Ivan

Ivan RŮŽIČKA (* 12. 8. 1927 Praha)skladatel, dirigent a herec. Maturoval na reálném gymnáziu (1948), hře na klavír se učil ve škole Unie čs. hudebníků z povolání a ve skladbě byl soukromým žákem Miroslava Krejčího. Už na sklonku okupace získal první profesionální herecké zkušenosti v Zájezdové scéně ředitele Josefa Marečka a po osvobození hrál do roku 1948 v pražském Haló-Kabaretu a Divadle V+W. Dále působil jako korepetitor v Baletním studiu (1949–52) a Čs. souboru písní a tanců (1952–53), byl konferenciérem Státního cirkusu (1954), dirigentem armádního souboru Vítězná křídla (1954) a sólovým pianistou, baletním korepetitorem, hercem a programovým vedoucím zájezdového Vesnického divadla (1954–56). Teprve když rezignoval na stálé angažmá, uplatnil se herecky ve filmu, byť jen v několika epizodních rolích (Dům na Ořechovce, 1959; Jarní povětří, 1961; Křik, 1963). Přesto jeho jméno proniklo do dějin české kinematografie zásluhou klíčového díla tzv. nové vlny, absurdní grotesky Pavla Juráčka a Jana Schmidta Postava k podpírání (1963), v níž představoval úředníka, u něhož hledá pomoc zoufalý Herold (K. Vašíček) s vypůjčenou kočkou. O jeho vztahu k absurditě svědčí i poslední film. role, a to oběšený muž v Čechově okupačním dramatu Klíč (1971).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!