V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRUKNER, Petr

Petr BRUKNER (* 19. 5. 1943 Písek)herec; bratr básníka, překladatele a scenáristy Josefa Bruknera (* 1932). Pochází z úřednické rodiny. Vystudoval SPŠ v Písku a pracoval jako projektant vzduchotechniky a pak v propagačním oddělení obrazového nakladatelství Pressfoto při ČTK. Roku 1967 nastoupil jako oponář a technik do Divadla Járy Cimrmana, kde od roku 1969 až dodnes hraje. S jeho dalšími členy vytvořil na film. plátně řadu komických figurek, především ve filmech autorské dvojice L. SmoljakZ. Svěrák (i v samostatných Svěrákových scenáristických projektech): manipulátor Jáchym (Jáchyme, hoď ho do stroje!, 1974), tovární dělník Famfula ( „Marečku, podejte mi pero!“, 1976), účastník bytové směny Mirek Pivoňka (Kulový blesk, 1978), vynálezce výkonné vodní turbiny Viktor Kaplan (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983), Kreibich (Rozpuštěný a vypuštěný; 1984), člen divadelního souboru Bouček (Nejistá sezóna, 1987), řidič autobusu (Obecná škola, 1991) a penzista (Vratné lahve, 2007). Téměř pravidelně ho od poloviny 70. let obsazuje do svých komedií J. Menzel: prodavač v Kovomatu (Na samotě u lesa, 1976), traktorista (Slavnosti sněženek, 1983), družstevník Duda (Vesničko má středisková, 1985) či milionář (Obsluhoval jsem anglického krále, 2006). Menší role hrál i ve filmech jiných režisérů, např. Pavla Hobla (Třicet panen a Pythagoras, 1973), O. Lipského (Adéla ještě nevečeřela, 1977), Jiřího Svobody (Prokletí domu Hajnů, 1988), Jindřicha Poláka (Kačenka a strašidla, 1992; Kačenka a zase ta strašidla, 1992) a K. Smyczka (Lotrando a Zubejda, 1996), s nímž však daleko víc spolupracuje v televizi. Objevil se i v tv. inscenacích (Tvrdý chleba, 1991; Plivník, 1991; Dvě z policejní brašny, 1996; Vše pro firmu, 1998) a seriálech (Arabela, 1979; Chobotnice z II. patra, 1986; Bylo nás pět, 1994; Draculův švagr, 1996; Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 1999) a také na tv. záznamech či DVD div. představení domovského divadla.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!