V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RUDNICKÁ, Růžena

Růžena RUDNICKÁ (* 11. 12. 1956 Brno)  – herečka. Absolvovala herectví na JAMU (1979) a po jedné sezoně v ostravském Divadle Petra Bezruče a dvou letech působení v Západočeském divadle v Chebu odešla roku 1982 ze stálého angažmá do svobodného povolání. Herecké uplatnění nalezla před film. kamerou, kde ji jako typ atraktivní, vyšší plavovlásky nejčastěji obsazoval režisér J. Herz. Vedle pohádek, v nichž ztělesnila panovníkovu ženu (Deváté srdce, 1979) a starou pannu (Galoše šťastia, 1986), hrála lékařku v jeho životopisném dramatu o komunistické novinářce Jožce Jabůrkové Zastihla mě noc (1985). Ve filmech ze současnosti jiných režisérů se objevila jako učitelka (Bota jménem Melichar, 1983; Experiment Eva, 1985), sestra titulní hrdinky (Z. Bydžovská) v povídce Příběh Ohnivé Toničky z filmu Figurky ze šmantů (1987) a host vernisáže (Něžný barbar, 1989). Na obrazovce se objevila v inscenacích (Síť na bludičku, 1983; Sama uprostřed noci, 189) a seriálu Třetí patro (1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!