V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RUBENSOVÁ, Nancy

Nancy RUBENSOVÁ vl. jm. Louisa-Rosa Janečková, někdy uváděna Olga nebo Lola Janečková, provdaná Kovaříková (* 30. 5. 1915 Washington, USA, † 4. 6. 1994)  – operetní zpěvačka a herečka. Narodila se ve Spojených státech amerických, kam její dělnické rodiče vyhnaly z Čech nuzné poměry. Když už se rodině začalo dařit, otec náhle zemřel. Matka se vrátila se třemi dětmi zpět do vlasti, kde však nedlouho po porodu čtvrté ratolesti také zemřela. Malá Louisa-Rosa vyrůstala a vychodila obecnou školu na Těšínsku. Mezi Brnem a Těšínem pokračovalo její další vzdělávání. Uvažovala o povolání učitelky v mateřské škole, ale plány změnila film. soutěž, o které se dozvěděla z obrázkového týdeníku a jejímž účelem bylo vyhledání hlavních dívčích představitelek pro film Světlo jeho očí. Zaslaná fotografie jí zajistila roli rozmarné a zhýčkané snoubenky Elišky Davidové, jejíž sokyni v lásce představovala v melodramatu V. Kubáska Světlo jeho očí (1936) rovněž debutující Z. Kabátová. Hrála pak ještě v dalších devíti filmech stejného ladění a nevelké umělecké úrovně, v nichž opakovala obdobný typ postav. Kromě půvabných snoubenek (Divoch, 1936; Srdce na kolejích, 1937; Bílá jachta ve Splitu, 1939; Dědečkem proti své vůli, 1939; U svatého Matěje, 1939) jí připadly role vychovatelky (Rozvod paní Evy, 1937) a ošetřovatelky (Tulák Macoun, 1939). Naposledy se na plátně objevila jako zpěvačka v Holmanově dramatu Velká přehrada (1942). Od poloviny 30. let do poloviny 40. let působila na pražských operetních scénách (Nové divadlo, Divadlo Járy Kohouta U Nováků). K jevištní činnosti se vrátila až po desetileté přestávce roku 1955, kdy strávila dvě sezony v Divadle Na Fidlovačce, ale pak se divadla i celé herecké kariéry definitivně vzdala.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!