V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROUS, Miroslav

Miroslav ROUS (* 7. 11. 1924 Proboštov, okres Teplice, † 19. 11. 1984 Praha)  – herec; otec herce D. Rouse. Základy herectví si osvojil v dramatické škole M. Markové-Nekolové (1945) a na profesionální bázi je pak rozvíjel v oblastních divadlech v Ústí nad Labem (1945–46), Karlových Varech (1946–47), Teplicích (1947–49), Kladně (1949–53), Benešově (1953–57) a Mladé Boleslavi, kde již nepřetržitě hrál až do své smrti. Jeho skromná filmografie obsahuje pouze několik epizodních rolí, např. radisty horské služby (Vánice, 1962), funkcionáře (Zločin v Modré hvězdě, 1973), strážného (Vítězný lid, 1977), kapitána bezpečnosti (Rukojmí v Bella Vista, 1980), okresního tajemníka (Na koho to slovo padne…, 1979) a naposled školního inspektora (Má láska s Jakubem, 1982). Na obrazovce si zahrál v seriálu 30 případů majora Zemana (1974–79) a v historickém tv. filmu Královské usínání (1974).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!