V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROUBÍKOVÁ, Ludmila/Lída

Ludmila/Lída ROUBÍKOVÁ rozená Havlová (* 4. 1. 1919 Vrchlabí, † 11. 8. 1991 Praha)  – herečka. Bez odborného vzdělání zahájila roku 1945 hereckou dráhu na jevištích řady oblastních divadel, která střídala v dvouletých intervalech (Most, Mladá Boleslav, Benešov, Pardubice). Mezitím také krátce působila v pražských souborech (Městské oblastní divadlo Žižkov-Libeň, zájezdový soubor Ústředního divadla čs. armády), než se roku 1960 stala členkou Divadla E. F. Buriana. Ve filmu vytvořila od konce 50. let více než třicet epizodních rolí: vesměs hrubých, protivných, pomlouvačných a klepavých žen z lidu, většinou domovnic a sousedek (Žižkovská romance, 1958; Červnové dny, 1961; Čintamani & podvodník, 1964; Smuteční slavnost, 1969; Pytláci, 1981; Veronika, 1985; Pan Tau, 1988), šatnářek a recepčních (Svatba jako řemen, 1967; Ten svetr si nesvlíkej!, 1980), uklízeček (Hra bez pravidel, 1967; Zatykač na královnu, 1973; Na startu je delfín, 1974), kuchařek (Holka na zabití, 1975; Romance za korunu, 1975; Cesta kolem mé hlavy, 1984), zdravotních sester (Konečná stanice, 1981) a bytných (Trhák, 1980). V postavách manželek a matek dospělých dětí hráli její mužské partnery J. Hlinomaz (Handlíři, 1963), F. Krůta (Vrah skrývá svou tvář, 1966), J. Moučka (Dívka s třemi velbloudy, 1967). Hojně byla obsazovaná do podobných ženských typů v tv. inscenacích (Za ranních červánků, 1970; Klícka, 1971; Tajné poslání S. M., 1971; Zázrak v Oužlabičkách, 1972; Medvěd pro hosta, 1974; Dveře, 1976; Sázka pro dva, 1977; Scapinova šibalství, 1980; Medailónek, 1981; Jako kníže Rohan, 1983; Velká rána, 1984; Fanynka, 1987; Proč pláčeš, břízo bílá, 1991), pohádkách (Perníkový dědek, 1983; Co poudala bába Futeř, 1983; Co takhle svatba, princi?, 1985) a seriálech, z nichž namátkou zmiňujeme tituly Hříšní lidé Města pražského (1968–69), F. L. Věk (1971), Chalupáři (1975), Muž na radnici (1976), Žena za pultem (1977), Nemocnice na kraji města (1978), Zákony pohybu (1979), Arabela (1980), Okres na severu (1981), Synové a dcery Jakuba skláře (1985), Zlá krev (1986), Rodáci (1987), Chlapci a chlapi (1988) a Druhý dech (1989).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!