V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROTH, Róbert

Róbert ROTH (* 28. 10. 1972 Bratislava)  – slovenský herec. Vystudoval bratislavskou konzervatoř (1993) a po kratších angažmá v Trnavském divadle, souboru bratislavské Nové scény a Loutkovém divadle v Žilině se stal roku 2000 členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě a hostuje i na dalších slov. scénách. Film. divákům se poprvé představil v pohádce Deravé vrecko/Děravá kapsa(1983) a poté v kriminálním filmu Jána Zemana V rannej hmle (1990). Český režisér Vladimír Morávek ho ve svém druhém celovečerním hraném filmu, tragikomedii Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005), obsadil do role slov. režiséra Roberta Karpattiho, který si vybere jednoho z titulních hrdinů, revizora pražských dopravních podniků Václava Hrubeše (J. Budař), pro svůj film. projekt jako vhodnou oběť zákeřné mystifikace. Automaticky pak hrál i v nově sestříhané verzi tohoto snímku s názvem Hrubeš a Mareš Reloaded (2009). Epizodní úložkou castingového managera přispěl do Vojnárova psychologického kriminálního snímku Ženy mého muže (2009). Vedle účinkování na slov. obrazovce si zahrál i českém seriálu Konec velkých prázdnin (1994).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!