V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROSOLOVÁ, Zdenka

Zdenka ROSOLOVÁ (* 9. 2. 1936 Bratislava)  – herečka. Začínala jako externistka vinohradského Ústředního divadla čs. armády (1956–60) a pak působila ve Vojenském estrádním souboru (1960–64), v zájezdové scéně Maringotka (1964–68) a pražském Divadle Na zábradlí (1968–70). S nástupem normalizace zanechala jevištní činnosti, ale hereckou „kondici“ si udržovala alespoň prostřednictvím drobných film. rolí, v nichž představovala hosta večírku zbohatlíků (Hvězda padá vzhůru, 1974), rodičku (Pavlínka, 1974), studentku (Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974), polskou ženu (Dvojí svět hotelu Pacifik, 1975), sekretářku (Oddechový čas, 1977), dělnici (Tajemství Ocelového města, 1978), ženu v maringotce (Modrá planeta, 1979), učitelku zdravovědy (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983) a tkadlenu (Kouzelníkův návrat, 1984). V Polákově detektivce Noc klavíristy (1976) hrála s F. Řehákem rodiče mladé svědkyně vraždy Jany (J. Jurištová) a v komediích D. Kleina Jak svět přichází o básníky (1982) a Jak básníci přicházejí o iluze (1984) tvořila s A. Filipem rodiče hudebně nadaného gymnazisty a posléze filmaře řečeného Kendy (D. Matásek), nerozlučného kamaráda věčného outsidera s poetickou duší Štěpána Šafránka (P. Kříž), ústředního hrdiny celé „básnické“ pentalogie.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!