V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROSENBERGOVÁ, Slávka/Jaroslava

Slávka/Jaroslava ROSENBERGOVÁ (* 3. 9. 1904 Kralovice u Plzně, † 13. 2. 1981 Praha)herečka. První zkušenosti sbírala u různých div. společností (1924–30) a její následující pražské působení bylo spojeno se smíchovskou Arénou (1930–32), Tylovým divadlem v Nuslích (1933–35), Švandovým divadlem a Divadlem U Nováků (1935–45). Po osvobození byla kmenovou členkou divadla Nový život, s nímž přešla do Divadla kolektivní tvorby. V letech 1936–55 hrála v 36 filmech epizodní a výjimečně i větší role: služek (Pod jednou střechou, 1938; Madla zpívá Evropě, 1940; Prosím, pane profesore!, 1940), domovnic (Kdybych byl tátou, 1939; Píseň lásky, 1940; Přítelkyně pana ministra, 1940; Kam s ním?, 1955), sousedek (Studujeme za školou, 1939; Písnička za groš, 1952; Měsíc nad řekou, 1953) a manželek, jejichž mužské protějšky ztělesnili J. Kohout (Komediantská princezna, 1936), E. Fiala (Ideál septimy, 1938), J. Waltner (Nevinná, 1939), O. Motyčka (Mořská panna, 1939) a F. Černý (Osmnáctiletá, 1939; Vy neznáte Alberta, 1940). S B. Prchalem v roli šafáře Dražila vytvořila rodiče dvěma mladým hrdinkám s komplikovanými milostnými vztahy (M. GlázrováD. Hůrková) v melodramatickém příběhu V. Kubáska Dvojí život (1939). Jako žena v podhradí se objevila v pohádce Byl jednou jeden král (1954) a filmografii uzavřela roličkou družstevnice v Machově dramatu Po noci den (1955).

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!