V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROSENBERG, Vojtěch

Vojtěch ROSENBERG (* 23. 1. 1948 Brumov-Bylnice, okres Zlín, † 4. 4. 2005 Slavičín, okres Zlín)  – dětský filmový herec. Byl čtvrtý z pěti dětí lesníka. Jako žáka druhé třídy si ho vybrali asistenti režie Zdena Pavlátová a Jiří Mikeťuk, kteří hledali po školách na Valašsku vhodného představitele dětského hrdiny pro zfilmování románu Jarmily Glazarové Advent. Malý kurážný pořízek s kulatou hlavou svým přirozeným projevem s nezbytným valašským nářečím potvrdil i při kamerových zkouškách správnou volbu filmařů. V baladickém příběhu beskydské ženy zoufalého osudu Advent (1956), který natočil režisér Vladimír Vlček, věrohodně ztělesnil malého Metúdka, nemanželského synka chudé Františky (N. Jiránková), která ač okolnostmi přinucena k nerovnému manželství s obhroublým a mnohem starším sedlákem (G. Hilmar) se dokáže mužově ponižování vzepřít. O rok později se znovu ocitl před kamerou, ale tentokrát ho natáčení dětského filmu Jindřicha Puše a Jiřího Jungwirtha Malí medvědáři (1957) zavedlo do zcela jiného prostředí. S V. Postráneckým v něm vytvořil titulní dvojici bratrů Burešových, jejichž druhým domovem se stala zoologická zahrada, ve které jejich matka (D. Medřická) pracuje jako ošetřovatelka. Role Pepíka, který se jen těžce smiřuje s přemístěním svého oblíbeného medvídka do jiné zoo, učinila definitivní tečku za jeho film. kariérou. Po ukončení základní školy se vyučil zedníkem, poté vystřídal různá dělnická zaměstnání, ale k filmování se už nevrátil.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!