V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROSE, Frank

Frank ROSE vl. jm. František Růžička (* 12. 1. 1896 Praha, † po 1953?)  – rohovník a filmový herec. Po 1. světové válce se vypracoval mezi přední boxerské šampiony těžké váhy a jeho legendární zápas s americkým reprezentantem černé pleti Rocky Knightem, který se uskutečnil 2. 8. 1924 na Letné v Praze, zaznamenal Radiojournal jako první evropský pokus o rozhlasový sportovní přenos. Od počátku 20. let uplatňoval svou tělesnou zdatnost a popularitu vedle rohovnického ringu i před film. kamerou v epizodních rolích, které většinou vycházely z jeho fyzického zjevu. V 7 němých a 35 zvukových filmech všech žánrů a nejrůznější uměleckých hodnot představoval do roku 1947 nejčastěji různé typy strážců zákona: detektivy (Chyťte ho!, 1920), tajné policisty (Trhani, 1936), četníky (Páter Vojtěch, 1936; Srdce na kolejích, 1937) a strážníky (Rozvod paní Evy, 1937; Advokátka Věra, 1937; Panenka, 1938; Z českých mlýnů, 1941; Paklíč, 1944). Stejně tak dobře se hodil pro postavy pobudů, povalečů a jiných příslušníků podsvětí (Setřelé písmo, 1920; Batalion, 1937; Ze všech jediná, 1937; Těžký život dobrodruha, 1941). Jinak hrál vojáky různých armád z různých epoch (…a život jde dál…, 1935; Poručík Alexander Rjepkin, 1937; Zborov, 1938), dělníky a řemeslníky (Naše XI., 1936; Švadlenka, 1936; Harmonika, 1937; Žena pod křížem, 1937; Slečna matinka, 1938; Velká přehrada, 1942; Siréna, 1947). Něco z vlastní sportovní disciplíny ukázal v jediné své hlavní, přímo titulní roli boxera Franka Rose v nedochovaném melodramatu V. Binovce Román boxera (1921). Úlohu boxera, ale již v epizodním provedení, si zopakoval ještě v hudební komedii Č. Šlégla Vy neznáte Alberta (1940). Zestátněný film mu nabídl už jen zcela bezvýznamné roličky ve snímcích Jan Roháč z Dubé (1947), Siréna (1947), Parohy (1947) a Portáši (1947). Za květnové revoluce 1945 se zúčastnil bojů o pražský rozhlas (vyznamenán Zlatou medailí za chrabrost). V počáteční éře Čs. televize pracoval v jejím pražském studiu v Měšťanské Besedě jako pomocný rekvizitář.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!