V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RON, Vojtěch

Vojtěch RON uváděn též Rón (* 26. 11. 1930 Turnov, † 17. 10. 2007 Liberec)herec a divadelní historik. Narodil se v rodině turnovského klenotníka a nadšeného ochotníka. Po válce absolvoval turnovskou klenotnickou školu, ale ve znárodněném podnikání životní cíl nehledal. Rozhodl se pro herectví, které vystudoval na DAMU (1953) a dále rozvíjel na oblastních scénách, nejprve v Mladé Boleslavi (1953–60). Následující tři dekády až do odchodu do důchodu (1990) byl jedním z pilířů činohry divadla F. X. Šaldy v Liberci. Jako výrazný charakterní herec robustního naturelu hrál komplikované a rozervané postavy klasického i moderního repertoáru, panovníky i figury komické, vždy s obrovskou vitalitou, naléhavostí a poctivostí. Hostoval také v libereckém Studiu Ypsilon. Film čerpal z jeho hereckého potenciálu jen velmi zřídka, zato většinou v kvalitních dílech. První příležitost před kamerou mu poskytl E. Schorm ve vedlejší roli správce zámku v psychologickém dramatu podle knihy Ivy Hercíkové Pět holek na krku (1967). Klíčovou postavu předsedy JZD Karla Kvasila, zatčeného za znásilnění nezletilé dívky, hospodářské machinace a jiné podvody, jehož politické i morální selhání přiměje za bolestných okolností k rezignaci vysokého funkcionáře (J. Pántik), vytvořil v Helgeho polemickém dramatu Stud (1967). Kontroverzním tématem se vyznačoval také Balaďův symbolický snímek Archa bláznů (1970, 1990) podle Čechovovy povídky Pavilón č. 6, v němž ztělesnil byrokratického úředníka Lva Trofimoviče. Tv. a film. divákům se však nejspíš vybaví z Moskalykovy adaptace Babičky I, II (1971), kde hrál po boku H. Růžičkové mlynáře. Drobnými rolemi přispěl ještě do filmů Jaromila Jireše Lidé z metra (1974), Rudolfa Adlera Střepy pro Evu (1978), J. Herze Křehké vztahy (1979), K. Kachyni Cukrová bouda (1980), Otakara Vávry Putování Jana Amose (1983), Věry Plívové-Šimkové Veverka a kouzelná mušle (1988) a naposled na plátně ztělesnil hostinského Vorlába v Drhových Mukách obraznosti (1989). Na obrazovce se kromě filmu Babička (1971) představil také v seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1989). Vedle umělecké práce se od mládí systematicky zabýval výzkumem českého lidového divadla, zejména problematikou pašijových a sousedských her: napsal řadu odborných historických studií a za tuto badatelskou činnost obdržel medaili Vědecké rady FF UK. Věnoval se i vlastní dramatické a rozhlasové tvorbě (spoluautor několika dramatizací a her a scenář Ten podivuhodný svět dětí, 1992). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2006).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!