V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROLL, Jiří

Jiří ROLL (* 18. 5. 1914 Tábor, † 18. 8. 2000 Praha)  – herec, scenárista a rozhlasový režisér. Studoval herectví na Státní konzervatoři v Praze (1937–39) a další průpravu získal na pražských scénách (Akropolis, Nová česká scéna), než se stal roku 1941 členem Českého divadla moravskoslezského v Ostravě, kde se začal posléze věnovat především režii. Od roku 1954 až do odchodu na odpočinek roku 1976 působil  v Čs. rozhlase Praha, a to zejména jako režisér rozhlasových her ze světové i české klasiky (Lessing, Daudet, Plutus, Svatopluk Čech) a také četby na pokračování (Jaroslav Hašek, Ivan Olbracht ad.) . Jeho herecký příspěvek do české kinematografie reprezentuje v pěti snímcích především postava portáše Martina v historickém dramatu V. Kubáska z moravsko-uherské hranice Portáši (1947) a pak už jen menší role referenta (Žízeň, 1949), tajemníka fotbalového klubu (V trestném území, 1950), policejního lékaře (105% alibi, 1959) a naposled ve Schormově komedii Farářův konec (1968) hrál faráře, jehož roli plnil ve skutečnosti kostelník (V. Brodský). Do normalizační kinematografie se už nezapojil.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!