V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROHAN, Emil

Emil ROHAN vl. jm. Vacek (* 27. 12. 1908 Praha, † po 1976?)  – herec. Od poloviny 30. let až do konce války hrál v různých div. společnostech (F. Šolce, Bedřich Bittl, František Grabinger, Rudolf Nádhera, Josef Burda). Po osvobození působil nejprve na oblastních scénách (Pardubice, Liberec), než definitivně zakotvil v Praze: Realistické divadlo (1948–51), Ústřední divadlo čs. armády (1951–53) a Divadlo S. K. Neumanna (1953–74). Poprvé se na film. plátně mihl v Krškově pohádce Legenda o lásce (1956) a drobné postavy starých mužů (často různých zřízenců) vytvořil ve filmech Sedmý kontinent (1960), Policejní hodina (1960), Tažní ptáci (1961), Ledové moře volá (1961), Králíci ve vysoké trávě (1961), Zelené obzory (1962), Černá dynastie (1962), Smrt si říká Engelchen (1963), Nikdo se nebude smát (1965) a asi nejcennější snímek jeho filmografie, epizoda sedláka v Bočanově nečekaně aktuálním historickém dramatu o pobělohorské emigraci Čest a sláva (1968). Obdobné tři roličky ho čekaly jetě v 70. letech: šlechtic (Hry lásky šálivé, 1971), kočí (Tajemství zlatého Buddhy, 1973) a dělník (Dvacátý devátý, 1974). Na obrazovce se představil mj. v seriálu F. L. Věk (1970) či v tv. filmu Někoho jsem zastřelil (1976) a spolupracoval také s rozhlasem.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!