V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRTOUN, Antonín

Antonín BRTOUN (* 6. 7. 1933 Olomouc)  – herec. Absolvoval herectví na DAMU (1958) a z prvního angažmá v Krajském oblastním divadle Hradec Králové, respektive Divadle Vítězného února přešel v roce 1968 do Městských divadel pražských. Před kamerou debutoval úlohou mimozemšťana Seturiho, který se svou společnicí (B. Turzonovová) hledá na Zemi zázračný lék, ve Fukově špionážní sci-fi Akce Bororo (1972). Menší role vytvořil i v dalších filmech, např. Na startu je delfín (1974), Záchvěv strachu (1978), Schůzka se stíny (1982), Až do konce (1984), Veronika (1985), Pevnost (1994) a zatím naposled Němce v Ondříčkově milostém příběhu Šeptej (1996). Na obrazovce se představil v inscenacích (Záchvěv strachu, 1978, Rubikova kostka, 1984), pohádkách (Chudák muzika, 1981; Třeboňská pohádka, 1982) i seriálech (Gottwald, 1986; Panoptikum Města pražského, 1987; Dobrodružství kriminalistiky, 1989). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2003).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!