V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROGLOVÁ, Tereza

Tereza ROGLOVÁ (* 26. 2. 1965 Praha)  – operní pěvkyně-mezzosopranistka a altistka; dcera sochařky Adély Matasové (* 1940). Studovala operní zpěv na Pražské konzervatoři a HAMU, poté soukromě u profesorek Heleny Hořejšové a Magdalény Hajóssyové. V té době již byla sólistkou Komorní opery Praha – Opera Mozart a Originálního hudebního divadla Praha, kde působí dosud. Hostovala v Národním divadle v Praze, Státní opeře Praha a v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Úspěšně se rozvíjející pěveckou kariéru obohatila studiem na pražské DAMU (katedra autorské tvorby a pedagogiky). Věnuje se opeře, oratoriím, písním, ale i hudebním improvizacím, uvádí premiéry vokálních děl současných českých i zahraničních skladatelů, natočila několik CD, je autorkou scénické hudby pro taneční představení. Účinkuje v komorních komponovaných pořadech (poezie, próza, hudba), spolupracuje s činoherními divadly (Archa, Rokoko) a s hudebními soubory alternativních směrů (Zapomenutý orchestr země snivců, Orloj snivců). Herecky se projevila v několika filmech. Po komparsní účasti v kostýmním představení M. Formana Amadeus (1984) se objevila v povídce Bersidejsi Výtvarného divadla Kolotoč ve Vorlově celovečerním experimentálním debutu Pražská pětka (1988), hrála paní Benoniovou v mozartovské hudební parodii V. Chytilové Mí Pražané mi rozumějí (1991) a psychiatričku v Cieslarově hořké komedie Duše jako kaviár (2004). Jednu z hlavních rolí vytvořila v tv. dramatu osudového milostného vztahu Franze Kafky Franz a Felice (1992), které natočil Zdeněk Potužil podle předlohy Ivana Klímy. Po delší přestávce se v kinech objevila jako psychiatrička v Cieslarově hořké komedii Duše jako kaviár (2004).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!