V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RODEN st., Karel

Karel RODEN st. vl. jm. Hromada (* 1. 11. 1891 Praha, † 2. 8. 1961 Liberec)herec a divadelní režisér; manžel herečky Anděly Šedivé-Rodenové, otec herce K. Rodena ml. a dědeček herců K. RodenaM. Rodena. V letech 1911–19 prošel školou kočovných div. společností (František Kostelecký, Václav Choděra), pak působil jako šéf činohry Jihočeského národního divadla v Českých Budějovicích (1919–22) a stejnou funkci vykonával krátce u Východočeské společnosti (1922–23). Po dvou sezonách, kdy hrál ve Stálém divadle v Kladně, zformoval roku 1925 vlastní div. společnost, nazývanou též Komorní divadlo, která si pestrým repertoárem brzy vydobyla přední pozici mezi cestujícími div. podniky. Jako kultivovaný herec a inteligentní podnikatel udržel její činnost až do roku 1938. Za okupace byl angažován v pražském Tylově divadle v Nuslích (1940–44) a po válce nalezl domovskou scénu v Liberci (1945–58). Herecké schopnosti pověřil před kamerou pouze na přelomu 30. a 40. let v okrajových rolích středoškolských profesorů (Studujeme za školou, 1939; Dceruška k pohledání, 1940), amerického milionáře (U svatého Matěje, 1939), hostů na zábavných akcích (Nevinná, 1939; Velká přehrada, 1942), lékaře (Srdce v celofánu, 1939), ředitele hotelu (Dva týdny štěstí, 1940) a komorníka (Turbina, 1941).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!