V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RINTOVÁ, Marie

Marie RINTOVÁ rozená Volfová (* 1. 2. 1902 Praha, † 27. 10. 1967 Plzeň)  – herečka; manželka herce a režiséra K. Rinta. Po ročním soukromém studiu herectví u Marie Hübnerové nastoupila jevištní praxi v div. společnosti ředitelky A. Rosamové (1917–18). V rychlém sledu pak během šesti let vystřídala angažmá v regionálních divadlech (Kladno a Pardubice) a na pražských jevištích (Švandovo divadlo, Revoluční scéna E. A. Longena). Poté s manželem odešla na Slovensko, kde oba působili v činoherním souboru Slovenského národního divadla v Bratislavě (1924–40) a ve Slovenském lidovém divadle v Nitře (1942–44). Poválečnou éru až do svého penzionování (1964) strávila v plzeňském divadle s výjimkou krátké zastávky (1946–48) ve Slezském národním divadle v Opavě. Prošla postavami všech věkových kategorií a rozsáhlého žánrového a typového spektra. V pestré škále venkovských i velkopanských, něžných i drsných, koketních i směšných kreací upozornila na své výrazné dispozice charakterní herečky. Smysl pro zvýraznění ostrých kontur dramatických charakterů a karikaturních prvků v komediálních rolích zúročila v titulních i rozsahem menších, precizně modelovaných kreacích zralých žen, ve kterých se počátkem 50. let objevila třikrát dokonce i na film. plátně. Hrála manželku brusiče Ferdy Fikejse (J. Plachta) v budovatelské komedii Zdeňka Hofbauera Karhanova parta (1950), matku mladých dělníků z Tesly (E. VlachovéV. Besser) v hudební komedii R. Myzeta Písnička za groš (1952) a rolnici Šimáňovou v Gajerově dramatu Usměvavá zem (1952).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!