V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RINT, Karel

Karel RINT (* 24. 1. 1886 nebo 17. 12 1985 Praha, † 18. 8. 1955 Plzeň)  – herec a divadelní režisér; manžel herečky M. Rintové. Po ročním studiu na pražské uměleckoprůmyslové škole odešel k divadlu, kde v letech 1905–18 působil u řady div. společností (Jaroslav Faltys, Eliška Zöllnerová, Bedřich Jeřábek aj.) a dalších šest let hrál na pražských scénách (Švandovo divadlo, Adria a Revoluční scéna). Se značnými hereckými zkušenostmi se stal členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě (1924–40) a svou jevištní činnost ukončil jako režisér a umělecký šéf zpěvohry Slovenského lidového divadla v Nitře (1940–44). Vztah ke Slovensku demonstroval příkladným osvojením slov. jazyka. Po válce se však přestěhoval do Plzně. Mnohostrannost charakterního herectví, elastičnost a jevištní přizpůsobivost projevil v postavách vážného i konverzačního repertoáru. Jeho doménou byl vyhraněný druh charakterní komiky, oscilující od poloh bodrého humoru až po burleskní a satirizující tóny. Ve filmu se objevil pouze ve dvou nevelkých rolích: jako policejní úředník v Kubáskově a Machově komedii Velký případ (1946) a jako Bedřich ze Strážnice v historickém dramatu Jan Roháč z Dubé (1947) V. Borského.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!