V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRTNA, Václav

Václav BRTNA (* 8. 5. 1933 Olomouc, † 2. 8. 1997 Olomouc)  – herec. Vystudoval herectví na JAMU (1956) a z následného angažmá v Těšínském divadle v Českém Těšíně odešel v roce 1962 do olomouckého Divadla Oldřicha Stibora, jemuž už zůstal věrný až do smrti. Ve filmu se objevil jen velmi zřídka, a to v menších rolích robustních, zemitých chlapíků (Svatej z Krejcárku, 1969; Jezdec formule risk, 1973). Představoval však i vedoucího ordnerů (Dny zrady I, II, 1973) či důstojníka stráže (Temné slunce, 1980). Zahrál si i ve slov. filmech Ambróze v Trančíkově krimi Víkend za milión (1987) a Zajka v Obyčajnom špásu (1989). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v tv. filmu Tím hůř, když padnou (1972) a v seriálu největší z Pierotů (1990). Své kreslířské schopnosti uplatnil především jako karikaturista olomouckého div. světa.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!