V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RÍMSKÝ, Pavel

Pavel RÍMSKÝ (* 28. 2. 1949 Pardubice)  – herec; syn divadelního režiséra Pavla Rímského (1925–1989) a otec herce K. Rímského. Do 8 let vyrůstal u prarodičů v Přelouči, pak střídal řadu měst po celé republice, kde měl právě otec angažmá. Od dětství vyvolával často problémy a byl vyloučen z řady gymnázií i brněnské konzervatoře, kde rok a půl studoval herectví. Za dramatických okolností ho bez maturity přijali na JAMU. Po absolutoriu (1972) byl členem souborů Divadla Vítězného února v Hradci Králové (1972–78, 1980–81), Divadla ve stanu – Dílna 24 (1978–79) a Činoherního studia v Ústí nad Labem (1981–84). Od poloviny 80. let působí v Praze: v Městských divadlech pražských (1984–89), Realistickém divadle, respektive Labyrintu (1989–95) a vedle hostování v Divadle v Dlouhé má angažmá ve Vinohradském divadle (od 1997). Film jeho potenciál zatím dostatečně nezhodnotil. První a nejrozměrnější film. roli arogantního šéfa rockové skupiny Pavla vytvořil ve Schmidtově hudebním snímku s krimi zápletkou Koncert (1980). Dále hrál mj. vyšetřovatele (Citlivá místa, 1987), inženýra (Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu, 1992), pacienta-karbaníka (Učitel tance, 1994) a amerického špiona (Jak ukrást Dagmaru, 2001). Větší role mu nabídla televize: v pohádkách (O loupeživém Olbramovi, 1985; O Ječmínkovi, 2002), filmech (Území strachu, 1986; Hadí pohledy, 1993; Pátek čtrnáctého, 2002), a zejména v seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1992; Četnické humoresky, 2000; Bazén, 2005; Pojišťovna štěstí, 2007), když nejvíc zaujal jako psychopatický Vladimír Kukačka v seriálu Ulice (2006–10). Značně vytížen je prací v dabingu, ale zvučný a modulovaný hlas uplatňuje i v rozhlasu a reklamě.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!