V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RICHTEROVÁ, Marta

Marta RICHTEROVÁ (* 4. 6. 1940 Zlín)  – herečka. Po ročním studiu na DAMU (1957) vstoupila do herecké praxe na oblastních div. scénách (Ostrava, Opava, Most, Teplice) a poslední stálé angažmá měla v Ústředním souboru ministerstva vnitra (1966–70). Film jí nabídl desítky malých rolí, nejprve mladých zdravotních sester (Sny na neděli, 1959; Kulhavý ďábel, 1968), tanečnic (Bylo čtvrt a bude půl, 1968; Na kometě, 1970), servírek (Světáci, 1969; Ďábelské líbánky, 1970), milenek (Transport z ráje, 1962; Jeden z nich je vrah, 1970), manželek (Obžalovaný, 1964; Odvážná slečna, 1969; Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, 1979; V podstatě jsme normální, 1981), matek středního věku (Až do konce, 1984), postarších prostitutek (Anděl s ďáblem v těle, 1983; Kainovo znamení, 1989), hostinských (Noc smaragdového měsíce, 1984; Šašek a královna, 1987) a hubatých sousedek (Pasti, pasti, pastičky, 1998). Na obrazovce si zahrála v řadě inscenací (Maltézský sokol, 1968; Moderní byt, 1971; Otevřený kruh, 1973; Hlas krve, 1980; Počítání oveček, 1981; Zatmění všech sluncí, 1987; Hodinář, 1988; Loupežníci, 2005; V hlavní roli, 2007; Smyčka, 2009), neméně tak v seriálech (Vlak dětství a naděje, 1985; Chlapci a chlapi, 1988; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; O zvířatech a lidech, 1994; Kriminálka Staré město, 2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!