V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RICHTER, Karel

Karel RICHTER (* 28. 5. 1926 Praha)  – herec a divadelní režisér; otec herce I. Richtera. Od školních let účinkoval v Pražském dětském divadle M. Mellanové (1936–45), v jehož transformovaných podobách pokračoval na profesionální bázi po osvobození: Pražské divadlo pro mládež (1945–47), Městské divadlo pro mládež (1947–49), Divadlo Jiřího Wolkera (1949–1990, od roku 1974 jeho ředitel). Ústřední postavou patnáctiletého Tomíka z Krškova a Slavíčkova filmu Kluci na řece (1944) odstartoval plejádu větších i menších rolí chlapců a jinochů, které ztělesnil např. ve filmech Na dobré stopě (1948), Revoluční rok 1848 (1949), Vítězná křídla (1950), Akce B (1951), Výstraha (1953) a Nevěra (1956). S film. dráhou se rozloučil úlohou vedoucího svazáckého tajemníka Vaška v Gajerově povídce Jak se kalí ocel z filmu Místo v houfu (1964). Po dlouhé odmlce se postavil před televizní kameru v inscenaci Zatmění všech sluncí (1987) a zachycen byl i v záznamu div. představení Betlémská hvězda (1991). Za celoživotní mistrovství v dabingu získal Cenu Františka Filipovského (1997). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!