V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RICHTER, Ivan

Ivan RICHTER (* 6. 12. 1953 Praha, † 22. 11. 2000 Praha)  – herec; syn herce K. Richtera. Nedokončil gymnázium a učil se ciselérem. Návštěvy dramatického kroužku LŠU ho přivedly ke studiu herectví na Státní konzervatoři v Praze, po jejímž absolutoriu (1978) nastoupil do angažmá v Divadle E. F. Buriana, kde pracoval až do jeho zrušení roku 1991. Následně se věnoval hlavně dabingu. Menší role mladíků vytvořil ve filmech Zrcadlení (1977), Proč nevěřit na zázraky (1977) a Píseň o stromu a růži (1978). V 80. letech filmografii obohatil o epizodu v Balíkově snímku Experiment Eva (1985). Více prostoru mu tak dala televize, kde hrál v hlavně pohádkách (O Nanynčiných koláčích, 1975; Předeme, předeme zlatou nitku, 1981; Nevěsta z obrázku, 1983; Modrý kosatec, 1983; Zlaté kapradí, 1984; Čertův švagr, 1984; Chytrá princezna, 1984), ale i inscenacích a tv. filmech (Počestná kariéra, 1985; Bankovní dům Daubner, 1988; Popel a hvězdy, 1990; ) a seriálech (Sanitka, 1984; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Laskavý divák promine, 1994; Zdivočelá země, 1997), z nichž asi nejznámější byl ředitel nemocnic Stárka v seriálu Život na zámku (1995).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!