V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RENČOVÁ, Veronika

Veronika RENČOVÁ provdaná Helcelová (* 31. 5. 1961 Praha)dětská herečka, výtvarnice a taneční lektorka; dcera filmového režiséra Ivana Renče (* 1937), vnučka básníka, dramatika a překladatele Václava Renče (1911–1973), sestra režiséra a herce F. Renče a hudebníka Dominika Renče (* 1978). Pochází z umělecké rodiny s bohatou kulturní tradicí. Od tří let účinkovala na profesionálních pražských jevištích, např. v muzikálech Kolotoč (1965) a Žvanivý slimejš (1968), zaznamenaných ČST. Později hrála v tv. večerníčku Kocourkov a holčičku v tragikomedii Nevěsta (1970), kterou jako svou režijní film. prvotinu natočil J. Suchý. Na základě konkursu ji režisér Jindřich Polák obsadil jako partnerku J. Wericha ve třech dílech první série dětského tv. seriálu o mlčenlivém panu Tau s kouzelnou buřinkou (O. Šimánek). Ve filmech Pan Tau a Claudie (1970), Pan Tau a cesta kolem světa (1972) a Hledá se pan Tau (1972), které byly uvedeny v různých pásmech také v kinech, ztvárnila dívenku Claudii, milovanou vnučku bohatého pana Violy, s nímž zažije za asistence pana Tau mnoho veselých příhod při dobrodružných cestách. Nadlouho naposledy se objevila v Borkově sportovním příběhu pro mládež Na startu je delfín (1974) a jako matka křtěného dítěte v Kovalově psychologickém snímku Nechci nic slyšet (1978). Znechucena arogantním chováním filmařů sama rezignovala na další hereckou práci ve filmu. Po devítiletce chtěla jít studovat řezbářství, ale na střední grafickou školu se nedostala. Vyučila se v oboru rytec kovů a předčasně ukončila večerní studium na střední průmyslové škole grafické na Hollarově náměstí. Později přece jen odmaturovala na večerním gymnáziu a několik let pracovala jako kreslířka v Krátkém filmu Praha. Po mateřské dovolené navštěvovala kursy orientálního břišního tance, který pak vyučovala jako lektorka v Centru orientálního tance. Následně se již tanci věnuje samostatně pod pseudonymem Johara. Po dlouhé odmlce se vrátila před kameru alespoň tu televizní, před níž ostatně debutovala , a to v seriálu Pojišťovna štěstí (2004). Režisér Aleš Kysil natočil její medailón (2007) do tv. cyklu Osudy hvězd.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!