V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

REMUNDOVÁ, Theodora

Theodora REMUNDOVÁ (* 28. 1. 1974 Praha)  – režisérka dokumentárních filmů a herečka; dcera herečky I. Janžurové a divadelního režiséra a herce S. Remundy, sestra herečky a scenáristky S. Remundové. Po absolvování gymnázia vystudovala katedru dokumentární tvorby na FAMU (2001), kde na sebe upozornila dokumenty Zastavení na cestě za obláčky (1994), Jen malý kousek štěstí (1994) a Bratři (1996). Spojením dvou samostatných snímků – absolventského Standard s nově natočeným materiálem Ničeho nelituji – vznikl její celovečerní dokument Ničeho nelituji (2004), oceněný na MFF v Karlových Varech. Herecký talent projevila nejprve na jevišti, v inscenacích Divadla Na zábradlí (Ivanov, Táňa, Táňa, Kočičí hra, Wesele), divadla Rubín (Hra o dvou postavách) a rodinného zájezdového divadla (Hypnotizérova nevěsta). Jako film. herečka debutovala v několika školních snímcích studentů FAMU (Objevte svoji vnitřní krásu, 1997; Múza, 1998), ale do širšího povědomí vstoupila až úlohami nerozhodných a poněkud frustrovaných mladých žen, zmítaných milostnými a citovými problémy: ideálního partnera hledající Anna v povídce Absolutní láska režisérky M. Pavlátové z kolektivního filmu Praha očima…. (1999), nešťastně zamilovaná studentka anglistiky a členka volební komise Jana Zachová v tragikomedii Alice Nellis Ene bene (1999) a nevěrná manželka Zuzana v psychologické road movie Alice Nellis Výlet (2002; nominace na Českého lva za vedlejší roli). Menší roli spolužačky Gábiny vytvořila v psychologickém eseji Drahomíry Vihanové Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba (2000).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!