V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

REMUNDOVÁ, Sabina

Sabina REMUNDOVÁ (* 18. 5. 1972 Písek)  – herečka a scenáristka; dcera herečky I. Janžurové a divadelního režiséra a herce S. Remundy, sestra dokumentaristky a herečky T. Remundové. Od dětství se pohybovala v div. prostředí, které ovlivnilo její umělecké směřování. Absolvovala hudebně-dramatický obor na pražské Státní konzervatoři (1990) a herectví na DAMU (1994) a z prvního angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi (1996–99) odešla do Prahy, kde spolupracuje s Divadlem Na prádle a současně hraje v inscenacích rodinného zájezdového divadla (Vrátíš se ke mně po kolenou, Milionářka). Na film. plátno vstoupila epizodkou studentky Hanky, dcery vysokého politického funkcionáře (K. Urbánka), ve Šteindlerově hořké komedii Díky za každé nové ráno (1994). Připomněla se pak úlohou učitelky Tomešové ve Vorlíčkově rodinném snímku Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko (2001). Po boku své matky a sestry vytvořila autentickou postavu starší těhotné dcery Ilony, která s dalšími členy rodiny podnikne strastiplnou cestu na Slovensko, v psychologickém road movie Alice Nellis Výlet (2002). Roličku zájemkyně o byt si záhrála ve filmu Alice Nellis Tajnosti (2007) a zatím naposled se na plátně objevila v Nikolaevově dramatu Lidice (2011). Od dětství se rovněž věnuje psaní a své literární ambice zatím naplnila ve scénářích tv. komedií Na psí knížku (2002) a Maryška (2003), z nichž tu druhou i sama režírovala.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!