V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

REJCHRTOVÁ, Lucie

Lucie REJCHRTOVÁ (* 10. 8. 1977 Praha)  – hudebnice; dcera evangelického duchovního M. Rejchrta. Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze-Dejvicích a dva roky se školila ve hře na klavír na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Veřejně začala vystupovat jako pianistka v pražských klubech, kde doprovázela nejrůznější bluesové formace (Cleanhead Phil Mississippi Delta Blues Show či Stan The Man Bohemian Blues Band). Režisér J. Němec ji obsadil jako partnerku J. Potměšila do ústřední milenecké dvojice nekonvenčního filmu, mystifikačního „alchymistického“ podobenství Jméno kódu Rubín (1996). Oba hrdinové, pražská dívka Ruby živící se rozvozem pošty a letový dispečer Michal, jsou vybráni „tajemnými silami“ k vytvoření kamene mudrců v současné Praze. Vydávají se po cestách alchymistů, aby zjistili, že poslední chybějící ingrediencí je jejich vlastní láska. Roku 2000 odjela Rejchrtová do Londýna, kde se jí záhy podařilo proniknout na tamní hudební scénu jako členka pop-rockové skupiny Instant Flight, jejíž zvuk vychází z psychedelické hudby 60. let (hraje v ní na klávesové nástroje a akordeon).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!